Údaje organizácie

Krajská organizácia cestovného ruchu „Banskobystrický kraj Turizmus“

Zapísaná: v Registri organizácií cestovného ruchu Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 31943/2018/SCR

 

Kontaktné údaje

Námestie SNP č. 1, 97401 Banská Bystrica

 

kocr@dobrykraj.sk

https://kocr.dobrykraj.sk/

 

 

Fakturačné údaje

Banskobystrický kraj Turizmus

Nám. SNP 14585/1, 97401 Banská Bystrica

IČO: 52132072

DIČ: 2120899022

 

V zastúpení - Mgr. Ing. Daniela Chrančoková PhD.

 

Bankové spojenie

Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN: SK70 0900 0000 0051 5819 0150

SWIFT: ‎GIBASKBX

 

 

Cestovná kancelária

Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku - UNIQA poisťovňa, a.s.

Poistenie cestovnej kancelárie - Certifikát

 

Partneri projektu

Kúpou cestovných lístkov na zážitkové vlaky aktívne podporujete a pomáhate záchrane, ochrane a zveľaďovaniu prírodného, kultúrneho a historického dedičstva Banskobystrického kraja v súlade s nosnými produktovými líniami Krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus. Ďakujeme!